Sök:

Samband mellan autistiska drag, emotionell smitta och anknytningsstil i en normalpopulation


 Syftet med studien är att undersöka samband mellan autistiska drag, emotionell smitta och anknytning i en normalpopulation. 214 personer i åldrarna 18-39, från Örebro och Karlstad universitet, besvarade en enkät bestående av Autism-Spectrum Quotient, Attachment Style Questionnaire och Emotion Contagion Scale. Könsfördelningen var 90 män och 124 kvinnor. Det fanns samband mellan autistiska drag, emotionell smitta och anknytning. Det visade sig att ju starkare autistiska drag, desto mindre mottaglighet för emotionell smitta. Det fanns samband som visade att ju tryggare anknytning, desto större mottaglighet för emotionell smitta och ju starkare autistiska drag, desto mindre trygg anknytning. Det fanns en könsskillnad på Emotional Contagion Scale i att kvinnor var mer mottagliga för emotionell smitta än män.

Författare

Agnes Österlund Mimmi Bäckström

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..