Sök:

Realtidsuppdatering av larmstatus på VRML-modell


Målet med detta examensarbete har varit att undersöka möjligheten att visa larmstatus från en byggnad på en tredimensionell VRML-modell. Modellen skall kunna visa status baserat på händelser från larmsystemet och erbjuda viss interaktion på objekt i modellen. Resultatet som jag uppnått är ett Javafönster i vilket en tredimensionell VRML-modell är presenterad. För att presentera modellen används en VRML-tolk till att ladda in modellen. Java 3D används sedan för att presentera modellen för användaren. I och med detta har jag bevisat att det är möjligt att presentera larmstatus på en tredimensionellmodell. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för att bygga vidare på programmet.

Författare

Håkan Eriksson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen i Skellefteå

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..