Sök:

Rabies hos afrikansk vildhund, etiopisk varg och tamhundar i Afrika


Rabies är en virussjukdom som smittar via saliv och orsakar hjärnhinneinflammation hos drabbade individer. Om viruset inte behandlas innan symptom bryter ut leder sjukdomen ofrånkomligen till döden. Rabies orsakar stora problem världen över, men jag har valt att fokusera på Afrika där sjukdomen orsakar cirka 24 000 humana dödsfall varje år. Värst drabbade är fattiga människor på landsbygden. Man räknar med att 99 % av alla humana dödsfall beror på smitta från domesticerade hundar och att 40 % av alla drabbade är barn under 15 år. Rabies kan smitta alla däggdjur men reservoarer återfinns bara i hos ordningarna Carnivora, t.ex. hunddjur, och Chiroptera, fladdermöss. I Afrika är den huvudsakliga reservoaren domesticerade hundar. Eftersom viruset har hög dödlighet slår det hårt på numerärt små populationer av vilda djur. Man har sett flera utbrott av sjukdomen hos de utrotningshotade arterna afrikanska vildhund, Lycaon pictus, och etiopisk varg, Canis simensis, och viruset kan utgöra ett hot för dessa arters överlevnad. För att kontrollera smittan krävs att man utför vaccinationskampanjer mot de populationer som fungerar som reservoarer. I Afrika bör vaccination av domesticerade hundar vara tillräckligt för att skydda både människor och vilda djur. Framgångsrika vaccinationskampanjer mot rabies har genomförts i många länder i världen och studier visar på att det skulle vara genomförbart att eliminera eller kraftigt decimera smittan i Afrikas tamhundspopulationer.

Författare

Maya Hoffman

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..