Sök:

Queera hobbitar

Samkönat begär i J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings


Syftet med denna uppsats är att fokusera de queera ögonblicken i J.R.R. Tolkiens trilogi The Lord of the Rings för att visa att det queera finns i kulturen på samma sätt som det icke-queera. När är de två hobbitarna Frodos och Sams relation queer? Vad gör den queer? Hur kan vi förstå denna queerhet i termer av homosocialitet och homoerotik? Uppsatsen är inspirerad av Tiina Rosenbergs queera läsningar, jag använder mig dessutom av Adrienne Richs teori om "lesbisk kontinuitet" och Sedgwicks resonemang om manligt homosocialt begär. Jag har kommit fram till att Frodos och Sams relation rör sig mellan mer och mindre queerhet. Då den inte är statisk kan den inte förstås som renodlat homosocial eller homoerotisk. Däremot kan den ses som en del av en manlig samkönad kontinuitet, vilken inkluderar allt ifrån homosocialitet till homoerotik.

Författare

Hilda Jakobsson

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Centrum för genusstudier

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..