Sök:

Queer och Gud - ett odefinierbart möte

x

Författare

Carin Sjögren

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..