Sök:

Psykopater i samhället


Denna uppsats handlar om en grupp avvikande människor i samhället kallat psykopater. Psykopati är en personlighetsstörning som drabbar 1-2% av befolkningen. Sett till antalet människor som drabbas så låter det inte så allvarligt men slår man ut det på hela befolkningen så ser man helheten på problemet. Psykopati ska man undvika att diagnostisera förrän en person kommit upp i tjugoårsåldern dock visar sig tecken på en personlighetsstörning långt tidigare. Under denna uppsats så kommer vi att ta upp en mängd faktorer kring psykopati. Hur ser deras personlighet ut? Hur beter sig dessa människor som? Vi kommer att ta upp psykopatibegreppets historia och hur synen förändrats genom åren. Tyngdpunkten kommer dock att ligga på psykopaternas framfart i samhället, vad gör de för skada? Och hur fungerar de? Psykopater i maktpositioner kommer vi även att hårdgranska, hur många politiker och företagsledare som sitter i maktposition som förtroende valda eller som företagsledare. Detta arbete kan man se som en granskning av denna avvikande grupp, att ge sig på att lösa gåtan med psykopati är en övermäktig uppgift som kräver en djup specialiserad kunskap som bara legitimerade psykologer kan tänkas inneha. Psykopati är ett omdebatterat ämne och psykologer och forskare är inte överens om vilka metoder som man kan använda för att bota psykopater, väldigt många forskare som Sten Levander har den uppfattningen att psykopati inte är ett behandlingsbart tillstånd och att det inte finns någonting man kan göra för dessa människor, andra forskare hävdar att det visst går att behandla psykopater. Vi kommer närmare att titta på hur det ser ut på behandlingsfronten, går det att bota? Kostnader för detta? Och vad gör psykiatrin och våran kriminalvård för att hjälpa dessa människor, gör man något överhuvudtaget?

Författare

Emil Nordvall Andreas Oscarsson

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..