Sök:

Provkonstruktion för nätet

Validerat med Bloom´s reviderade taxonomi


Att skapa rättvisa prov är något av det svåraste som finns för alla lärare. Denna rapport redogör för ett undervisningsförsök i att praktiskt använda Bloom´s reviderade taxonomi för att validera frågorna till ett prov, som byggs upp för och genomförs på dator. Undersöknings-gruppen utgörs av mina elever som läser kursen programmering A på gymnasienivå. En norsk undersökning har tidigare visat att pojkars provresultat höjs om proven utförs på dator, vilket också visade sig bli resultatet i min undersökning. Men till skillnad från den norska undersökningen så ökade också flickornas resultat i min undersökning. Med hjälp av denna teknik att skapa prov, skulle det vara enkelt och möjligt att skapa nationella datorbaserade prov inom flera olika kurser som skulle kunna vara till hjälp för lärare ute i landet att hitta rätt kunskapsnivå på kurserna.

Författare

Monica Moritz

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Matematik, teknik och naturvetenskap

Nivå:

Detta är ett examensarbete.

Läs mer..