Sök:

Projektledning i teori och praktik

att kartlägga och effektivisera flödet inom projektering av höga bostadshus i trä

Industriellt byggande i trä och projektledningsmetoder hänger ihop. För att visa på vilket sätt de har ett samband har kunskaper om projektledning och byggteknik applicerats på företaget Martinsons sätt att projektera höga bostadshus i trä. Syftet med examensarbetet är att upprätta ett förslag till en hållbar projektmodell för projekteringsprocessen gällandes höga bostadshus i trä. Genom strukturering och standardisering av projektflödet i ett bostadsprojekt kan detta i framtiden gynna byggandet av höga bostadshus i trä både i Sverige och internationellt. Resultatet visar en flödesstruktur över ett bostadsprojekt, en manual till projektledaren samt en analys över beslutsunderlaget med rekommendationer på åtgärder för att uppnå en effektivare process utifrån både traditionell-och agil projektledningsmetodik. Diskussioner om varför åtgärderna gör nytta i bostadsprojekteringsprocessen samt argument runt risktagande med att ändra det nuvarande flödet behandlas. Slutsatsen är den rekommenderade projektmodellen för företaget. Projektmodellen är framtagen för att utvecklas av de som jobbar med bostadsprojekteringen för att eventuellt resultera i ett Webbaserat system för projektering av höga bostadshus i trä på ett hållbart och förnybart vis.

Författare

Emma Morén

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..