Sök:

Processförbättringar i ett reservdelslager inom bilindustrin 

Examensarbetet är utfört vid Volkswagen Parts Logistics i Nykvarn. Företaget är ett reservdelslager för Volkswagen Groups bilmärken på de svenska, finska, baltiska och norska marknaderna.Examensarbetets syfte är att ge förslag som förbättrar produktiviteten och förbättra arbetsförhållandena, med bibehållen eller ökad kvalitet på två avdelningar i lagret: Parts Logistics Pallgods och Parts Logistics Avgåendegods. Förändringsförslagen är, eftersom lagret är nybyggt (2006), fokuserade på hur processerna i sig kan förbättras utan ombyggnationer och investeringar.Examensarbetet är utfört genom att aktivt arbeta i processerna på de två avdelningarna för att sedan analysera dessa med hjälp av en litteraturstudie och diskussioner med de anställda. Dessutom har två studiebesök gjorts för att få inspiration till olika arbetssätt: Clas Ohlsons centrallager i Insjön och Møller Logistikk, som motsvarar Volkswagen Parts Logistics på den norska marknaden.Inom de tre olika områden där förbättringsmöjligheter identifierades har jag presenterat följande förslag och potentiella effekter.

Författare

Emil Wiklund

Lärosäte och institution

KTH/Industriell produktion

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..