Sök:

Portering av programvara ? metodik och fallstudie


Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Systemet består av flertalet DLL:er skrivna i Delphi och har inte ändrats eller kompilerats sedan 2004. Det här examensarbetet har i syfte att utreda om det finns möjlighet att inom rimlig tid portera Caradoc till Windows 7, med hjälp av den nya Delphi-versionen XE2. Efter en förstudie i ämnet portering, programspråket Delphi och systemets struktur gjordes ett försök att portera systemets största DLL "OfficeUtils.dll".Erfarenheter från examensarbetet visar på tre viktiga förutsättningar för att porteringen ska lyckas. Arbetet resulterade i en fungerande DLL samt ett antal porterade och fungerande Delhpi-komponenter. Slutligen dras slutsatsen att systemet bör kunna porteras som tänkt.

Författare

Nils Ståhl

Lärosäte och institution

KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..