Sök:

Politik i sociala medier

En studie om hur Uddevallas socialdemokrater använder sociala medier


Termen sociala medier har fått mycket uppmärksamhet i samband med presidentens valkampanj i USA år 2008, detta har väckt ett intresse att ta reda på vad sociala medier egentligen innebär och på vilket sätt det tillämpas vid svenska förhållanden och i den svenska politiken. Detta är inte en helt enkel uppgift och ett mycket stort ämne att undersöka. För att avgränsa ämnet har denna studie för avsikt att kartlägga användningen av sociala medier bland socialdemokraternas kommunala politiker i Uddevalla. Teorier om offentlighet och tvåstegshypotesen används som analysredskap i studien.Som kunskapsteoretisk utgångspunkt används ett explorativt förhållningssätt. Metoderna har utgjorts av intervjuer. Sociala medier är och kommer med största sannolikhet bli en viktigare del av Uddevallas socialdemokraters arbete med att kommunicera med sina väljare. Det finns en medvetenhet om gränsen mellan det offentliga och privata i Udde-vallas socialdemokraters arbete med sociala medier.

Författare

Mike AlMouti

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..