Sök:

Polisiära punktinsatser

mot ungdomar i riskzonen

Det är en liten del av befolkningen som står för en stor del av brottsligheten. Denna grupp kallas för ?kroniker?. De har ofta en lång kriminell bana bakom sig och har anammat kriminalitet som en livsstil. En stor del av polisens vardag består av hantering av denna grupp och att avbryta en sådan livsstil har visat sig svårt, trots stora insatser. Att arbeta brottspreventivt/problemorienterat är ingen direkt nyhet för polisen, även om den inte fått den genomslagskraft som det var tänkt från början. Att satsa mot ungdomar som är på väg att skaffa sig en kriminell livsstil kan via sig lönande. All forskning visar att ju tidigare man kan avbryta en pågående kriminell bana, ju större chans är det att det lyckas?

Författare

Anders Norberg Klas Otterskog

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Polisutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..