Sök:

Polisen genom olika fönster

Kritisk diskursanalys av polisens representation


How do the Swedish police get represented in news media and how does that representation differentiate from other media channels where the police have full control over what is said? Through a discourse analysis of news texts and extracts from the police own webpage and Facebook page, we claim that the discourse in newspapers and the discourse on the webpage and Facebook page is pretty much the same, only packaged differently.

Författare

Johan Bergström Christoffer Riddersholm

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..