Sök:

Pendelarmsstopp för CV 90


Under vintern 2004/2005 utförde Daniel Eriksson och Lars Jonsson detta examensarbete vid Land Systems Hägglunds (LSH) i Örnsköldsvik. LSH tillverkar markgående militära fordon, till exempel Stridsfordon 90. CV90 har två band, vardera med nio hjul. Hjulet längst fram drivs av motorn och det längst bak sträcker, med hydraulik, bandet till rätt nivå. De övriga sju hjulen sitter fästa i fordonskroppen via pendlande armar. Armarna kan, oberoende av varandra, pendla upp och ner så att hela bandet trycks ner mot marken oavsett terräng. Det bakre av dessa hjul kan vid backning mot ett hinder pendla bakåt relativt fordonets rörelseriktning. En rörelse som tas upp av den torsionsstav som utgör fjäderelementet till pendelarmen. Om staven vrids för långt åt detta håll kan den skadas rejält. Med anledning av detta vill LSH införa ett mekaniskt stopp på pendelarmen och examensarbetets syfte är att generera förslag på ett sådant stopp. Efter förstudie, idégenerering samt sammanvägning av för- och nackdelarna hos dessa, utmynnar arbetet i ett förslag till stopp i form av en stopparm och stoppklack som fästes direkt i chassiet. Stoppets funktion verifieras med flera beräkningar, även ett antal idéer kring tillverkning, montering och materialval presenteras. En slutsats visar slutligen att det konstruerade stoppet är aningen tungt men uppfyller alla av de ställda kraven.

Författare

Daniel Eriksson Lars Jonsson

Lärosäte och institution

Luleå/Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..