Sök:

Olof Palme jultalar om illdåd


Uppsatsen behandlar Olof Palmes tal rörande bombningarna av Hanoj julen 1972. Ett tal där Olof Palme fördömmde USA:s bombningar av Hanoj. Vilka reaktioner blev det på det så kalla de jultalet av Palme? Är en fråga som behandlas i uppsatsen. Vidare behandlas även vilka konsekvenser jultalet fick för Sverige inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. Uppsatsen inleds med en historisk bakgrund till Vietnamkrigets uppkomst. För att sedan fokusera på jultalet, Palmes utrikespolitiska engagemang och vad som låg bakom att Palme skrev jultalet. Vilka blev reaktioner runt om i värden och då inte minst i USA, behandlas också i uppsatsen.För att avslutningsvis behandal konsekvenserna av jultalet på kot sikt och lång sikt.

Författare

Åsa Nordgren

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..