Sök:

Officiell dollarisering

ett alternativ för Vietnam i valet av växelkurssystem?

I denna uppsats diskuteras valet av växelkurssystem för utvecklingsekonomier. Fokus ligger på Vietnam och en eventuell officiell dollarisering. Utgångspunkten är att Vietnams nuvarande växelkurssystem, fast men justerbar växelkurs, inte är bra. Vi kommer att presentera teorier och kriterier för olika val av växelkurssystem, vilka ekonomier som tillämpar vad och diskutera vad som talar för och emot dessa val. Vidare kommer vi att titta på de ekonomiska förhållandena och Vietnams ekonomiska utveckling. Vi avslutar med en diskussion huruvida en officiell dollarisering är ett alternativ för Vietnam, där vår slutsats är att Vietnam inte bör välja en officiell dollarisering i valet av växelkurssystem, då nackdelarna överväger fördelarna.

Författare

Thang Tran

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..