Sök:

Ny och förbättrad

Teman i svensk självhjälpslitteratur


No abstract

Författare

Lisa Wiklund

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..