Sök:

När ett blir två


Kandidatuppgiften som vi blev tilldelade innefattade utmaningen att bygga en tillbyggnad till en mycket historisk byggnad i centrala Stockholm. Den existerande byggnaden, som står i behov av en tillbyggnad, huserar Nationalmuseum. Museet var från början en gest till folket att få ta del av den kungliga konstskatten. Idag fyller museet inte bara de kungliga samlingarna utan all form av nationell konst och design från långt bak i tiden fram till modern tid.  Dessutom innehåller byggnaden en administrativ avdelning med administrativ personal samt magasin och ateljéer. På grund av mängden konst och ökade krav på arbetsmiljö och säkerhet så behöver man nu bygga ut. Utmaningen var komplex då den innehöll svårigheter på programnivå men samtidigt så skulle detta komma att bli ett nytt inslag i Stockholms hjärta med utblick över från de flesta stadsdelar. Mitt förslag blev ett tillägg som med ett relativt fritt formspråk skapats utifrån stadens linjer och människornas användande.

Författare

Amanda Nyström

Lärosäte och institution

KTH/Arkitektur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..