Sök:

Motivationsklimatet och hälsofaktorer

En studie på innebandyspelare i den svenska Superligan


Det motivationsklimat som omger idrottare kan pa?verka sa?va?l deras prestation som deras va?lbefinnande. Med utga?ngspunkt i sja?lvbesta?mmandeteorin underso?ktes hur motivationsklimatet sa?g ut, vilka styrkor det hade och vilka eventuella ha?lsorisker det kunde skapa i en grupp innebandyspelare i Superligan. Enligt sja?lvbesta?mmandeteorin har ma?nniskor tre grundla?ggande behov (autonomi, kompetens och samho?righet). Hur motivationsklimatet sa?g ut bedo?mdes genom en enka?t som ma?tte graden av behovstillfredssta?llelse, samt det direkta nedtryckandet av dessa tre behov. I studien deltog 87 innebandyspelare fo?rdelade pa? 6 lag (21 % svarsfrekvens). Ett positivt motivationsklimat korrelerade positivt med engagemang och negativt med a?tsto?rningar, a?ngest, depression och utmattningssyndrom. Ett negativt motivationsklimat var i ho?gre utstra?ckning fo?renat med a?tsto?rningar, depression, a?ngest, utmattningssyndrom respektive brist pa? engagemang. Resultaten ligger da?rmed i linje med sja?lvbesta?mmandeteorin och visar att ett positivt motivationsklimat a?r gynnsamt ur ma?nga aspekter. Visserligen a?r gruppen fo?rha?llandevis liten; det a?r a?nda? noterbart att ma?nga spelare uppvisar tecken pa? psykisk oha?lsa och att det framfo?r allt a?r bland dem som upplever ett negativt motivationsklimat. Resultatet i denna studie ger da?rmed Innebandyfo?rbundet argument fo?r att titta na?rmare pa? denna fra?ga fo?r att sa?kersta?lla ett positivt motivationsklimat ute i klubbarna. 

Författare

Fredrik Linelius Ljungman

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..