Sök:

Motivation och trivsel på arbetet hos vikarier och fast anställda inom vården


Många kända teorier inom psykologin beskriver motivation som en drivkraft, vilken är viktig för individens vilja att arbeta. Trivsel och motivation leder tillsammans till välmående på arbetet. Arbetsvillkor och uppskattning är viktiga faktorer för individens trivsel och motivation på arbetet och brister av dessa kan leda till vantrivsel och minskad motivation. I denna studie intervjuades åtta medarbetare om motivation och trivsel inom vårdyrket och syftet var att se om anställningsstatus har betydelse för trivsel och motivation. Skillnader i motivation och trivsel fanns beroende på anställningsstatus. Fastanställda trivdes bättre på arbetet på grund av bättre arbetsvillkor, högre trygghet och samhörighetskänslan, men deras motivation var lägre jämfört med vikarier. Vikariers bättre motivation ansågs bero på högre engagemang och vilja att utveckla sig.

Författare

Loikala Sanna

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..