Sök:

Metodik för testning av styrsystem


I detta examensarbete har en generell metodik skapats för testning av styrsystem för pumpar. Testmetodiken beskrivs med modeller som på ett strukturerat sätt går igenom testningens förberedelse och utförande. Metodiken tillämpas sedan genom en stegvis mall för hur testningen går till praktiskt.En metod för att optimera antalet tester presenteras. Denna metod minskar antalet tester genom att använda de mest prioriterade signalerna som skickas mellan styrsystem och pump. Denna prioritering sker genom en viktning av hur viktig signalen är för systemet. Ett beräkningsschema har skapats i Excel som tar fram den prioriterade testordningen för testaren att följa.

Författare

Alexander Ghebru

Lärosäte och institution

KTH/Mikro- och nanosystemteknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..