Sök:

Medvetenhet om kroppsspråk

ett utvecklingsarbete för att öka
ungdomars medvetenhet om sitt och andras kroppsspråk


Syftet med vårt arbete var att med hjälp av föreläsningar och praktiska övningar öka ungdomars medvetenhet om sitt och andras kroppsspråk. Eftersom just kroppsspråket utgör den största delen av vårt sätt att kommunicera känner vi att detta var ett mycket intressant och viktigt ämne att ta upp. Vi hade fem lektioner där vi föreläste om kroppsspråkets olika delar. Den mätmetod vi använt oss av var en enkät som vi delade ut vid två mättillfällen, en vid början och en i slutet av arbetet. Av enkätsvaren och lektionstillfällena har vi kunnat utläsa att eleverna har börjat tänka och reflektera mer över sitt och andras kroppsspråk. Slutsatsen vi har dragit är att eleverna till en viss del har blivit mer medvetna om sitt och andras kroppsspråk.

Författare

Kajsa Hörnfeldt Marina Lidman

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen i Skellefteå

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..