Sök:

?Matteboken, det är där man lär sig?eller?

En undersökning av lärares och elevers inställning till användandet av laborativt material i förskoleklassens matematikundervisning


Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur läraren och eleverna ser på användandet av laborativt material i förskoleklassens matematikundervisning. Undersökningen genomfördes med hjälp av observationer och intervjuer av tre lärare och nio elever i samma kommun. Resultatet visar att lärarna och eleverna ser olika på användandet av laborativt material. Lärarna förhåller sig positiva till användandet och menar att de alltid har stöd av laborativt material i undervisningen. Eleverna däremot visar en osäkerhet kring syftet med användandet av materialen och har svårt att se det matematiska innehållet.

Författare

Anna Petersson Jonna Reinisch- Sölvberg

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..