Sök:

Master Data Management

en undersökande studie på Sandvik AB

I dagens utvecklingssamhälle är det mer en regel än undantag att data lever längre än applikationen. Detta innebär att en organisations masterdata, grunddata, måste överleva förändringar i applikationslandskapet. Masterdata har stort värde i en organisations affärsprocesser varför det är av högsta betydelse att kontrollera dessa. Master Data Management är en applikationsoberoende process för hantering av masterdata vilken används inom många stora företag för att kontrollera kvalitén på masterdata. Syftet med studien var att få insikt i hur ett stort globalt företag arbetar med Master Data Management, för att på detta sätt kunna bidra med förståelse och erfarenhet vilket kan vara till nytta för andra aktörer i området.

Författare

Karin Eriksson

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..