Sök:

Marknadsplan för Hälsoalliansen

Denna uppsats är skriven på uppdrag av hälsovårdsföretaget Hälsoalliansen. Företaget, som är litet och nystartat,är precis i färd med att på allvar slå sig in på företagshälsovårdsmarknaden i Uppsala. Just nu har de endast två kunder men målet är att tredubbla kundbasen, sett till antal anställa, inom tre år. Syftet med denna uppsats är att utforma en marknadsplan för att Hälsoalliansen ska kunna nå detta mål. Marknadsplanen är uppdelad i fyra delar: situationsanalys, affärsidé, målformulering samt handlingsplan. I situationsanalysen undersöks Hälsoalliansens interna och externa miljö,såsom exempelvis starka konkurrenter och krävande kunder. I denna framkommer att Hälsoalliansen bör försöka öka sin tillgänglighet, sänka sitt pris samt skaffa sig en image av att vara nyskapande och familjära. Affärsidén revideras något för att anpassas till resultaten i situationsanalysen. I målformuleringen konkretiseras resultaten i specifika mål och detta leder sedan till en handlingsplan. Denna innehåller förslag på möjliga marknadsföringsaktiviteter, såsom direkt reklam, personligt säljsamtal samt säljbesök.

Författare

Jesper Byström Johan Elowsson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..