Sök:

Mäns kroppsuppfattning


Ända sedan antiken har en atletisk och stark kropp varit idealet för män och idealet lever kvar än i våra dagar. Kroppens utseende och form verkar bli allt viktigare för människor, många olika åtgärder vidtas för att få en ?fulländad? kropp. Forskning kring kroppsuppfattning har mest riktat sig mot kvinnor och framhävt kvinnors missnöje med sina kroppar. Relativt få studier finns att tillgå som behandlar mäns kroppsuppfattning. I vissa studier där män ingått har dock framkommit att även de haft ett missnöje med sina kroppar. Syftet med denna enkätstudie var att kartlägga mäns uppfattning av kroppens utseende och form i åldrarna 20-30 år. Enkäten utformades med hjälp av sökning i litteratur och databaser inom området. I studien medverkade 60 män, dels studerande från Institutionen för Hälsovetenskap, dels studerande från Institutionen för Systemvetenskap, båda vid Luleå Tekniska Universitet. Resultaten visade att de flesta män i studien ansåg sig vara varken överviktiga eller underviktiga. Majoriteten ville ha mer muskler, ungefär hälften ville ha mindre fettmängd på kroppen. Åtgärder som deltagarna vidtagit för att förändra kroppens utseende och form var i huvudsak träning. Merparten av de tillfrågade männen tyckte att kroppens utseende och form till viss del har betydelse för självförtroendet.

Författare

Susanne Johansson Camilla Källström

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..