Sök:

Maktens ideologi? - En studie av Samuel Huntingtons verk "The Clash of Civilizations and the remaking of world order" utifrån Antonio Gramscis hegemoniteori


Samuel Huntingtons bok ?The clash of civilizations and the remaking of world order? har vållat en omfattande debatt alltsedan den publicerades 1996. Efter terrorattackerna mot USA den elfte september 2001 har Huntingtons tes att det förekommer ett globalt civilisationskrig fått tjäna som ett rättfärdigande av USA:s attacker och ockupationer av Afghanistan samt Irak.Följande studies syfte är att genomföra en kritisk läsning av Huntingtons bok utifrån den ideologikritiska metoden. Den frågeställning uppsatsen försöker besvara är ?vilka maktintressen främjar Samuel Huntingtons verk ?The clash of civilizations and the remaking of world order??. Den kritiska läsningen av texten görs utifrån Antonio Gramscis hegemoniteori. I slutsatserna konstateras det bl.a. att Huntingtons bok är ett uttryck för den amerikanska borgarklassens intressen och att Gramscis tankar kring hegemoni har ett teoretiskt intresse även för forskare som inte delar upphovsmannens radikala åsikter.

Författare

Alexandra Franzén

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..