Sök:

Makt i kärlekens tecken; med Carmen som ett exempel.


Makt, kärlek, Carmen, Foucault

Författare

Mari El Foli

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..