Sök:

Majsensilage ? effekt på konsumtion, tillväxt och slaktkroppskvalitet hos lamm


Det finns en stor efterfrågan på färskt lammkött året runt i Sverige och det krävs därför en allt mer intensiv uppfödning av lamm. Det krävs därför en allt mer intensiv uppfödning av lamm i Sverige under vintern och våren. Lammen ska växa fort för att ha en så effektiv produktion som möjligt men ändå behålla de slaktkroppsegenskaper som efterfrågas av konsumenterna. Intensiv lammproduktion kräver ett energirikt foder som samtidigt resulterar i en bra fodereffektivitet hos lammen. Majs är idag en gröda som odlas allt mer i Sverige. I detta arbete undersöks möjligheterna att ge majsensilage till lamm. I många delar av världen används majsensilage som fodermedel till både stora och små idisslare men i Sverige ges det främst till mjölkkor och till växande nötkreatur. Med tanke på den växande lammproduktionen och behovet av färskt lammkött på våren är det därför intressant att se hur majsensilage står sig som fodermedel jämfört med andra grovfoder till lamm. Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra majsensilage med andra fodermedel med avseende på konsumtion, tillväxt och slaktkroppsresultat hos lamm. De flesta försöken kring majsensilage har gjorts i andra delar av världen där miljö- och produktionsfaktorerna skiljer sig avsevärt från de svenska förhållandena. Slutsatsen som gick att dra var att majsensilage skulle kunna vara ett potentiellt fodermedel till lamm, framför allt i kombination med ett annat proteinrikt fodermedel. Det behöver dock utföras mer försök kring detta i Skandinavien för att kunna få fram säkrare resultat.

Författare

Maria Wanhainen

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..