Sök:

Magasin GRÅ

Varning för mytbildning. Vi gick in i det här arbetet med två frågor. Vilka myter om varg finns? Hur ser dessa myter ut? Efter nio veckors arbete har vi funnit svaret.

Författare

Josef Molin Jacob Nyström Micael Olsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..