Sök:

Ljungbyholm, ett samhälle i förändring


Att genom analys av en mindre ort, hitta och lyfta fram värden som planmässigt kan höja ortens attraktivitet.

Författare

Eva-Maj Thörn

Lärosäte och institution

Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..