Sök:

?Livskvalitet när du blir äldre? En legitimeringsanalys av textmaterial från Kungsbacka kommuns äldreomsorg


Magisteruppsats i svenska språket, 15 hpSV2140, VT 2013Handledare: Andreas Nord och Karin Helgesson

Författare

Malin Sandberg

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..