Sök:

Lika men olika

Ett experiment om empati för brottslingar


Empati har definierats som ett sätt att förstå andras känslor. Forskning visar faktorer som ökar denna förmåga, dock finns kunskapsluckor. Syftet var att undersöka om människor empatiserar olika med individer med ett känt kriminellt förflutet jämfört med de utan. Deltagare var 218 högskolestudenter från Mellansverige. Undersökningen bestod av berättelser där huvudkaraktären antingen var tidigare kriminell som begått vålds- eller skattebrott, eller icke-kriminell och befann sig i en svår eller lindrig situation. Deltagarna fick fylla i Batsons empatiskala, samt då huvudkaraktären var kriminell, svara på om de själva varit brottsoffer. Resultatet visade en huvudeffekt av brott, då våldsbrottslingen i en lindrig situation väckte minst empati. Mest empati fick skattebrottslingen kombinerat med svår situation. Resultaten kan visa en del av problematiken då tidigare kriminella integreras ska i samhället och möter motstånd. Kanske kan förövaren inte ses som ett offer för de individer som själva utsatts för brott.

Författare

Sara Säholm

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..