Sök:

Ledning utav utvecklingsprojekt

Vad innebär det att vara projektledare för ett utvecklingsprojekt?

Projekt är något som många företag bedriver. Hur företag väljer att organisera projekt beror på hur deras verksamhet är organiserad, vilket medför att projekt leds på olika sätt. Dock är det väldigt vanligt med en såkallad projektledare bland flera olika typer av projekt. Denna persons roll, befogenheter och uppgifter är något som är utav stor vikt utifrån ett konkurrans avseende, då flera aktiva projektföretag pekar på att projektledning är en kärnkompetens. Detta leder till funderingar på hur en projektledare jobbar och hur metodiken ser ut för en person som leder ett projekt. Finns det några bestämda metoder och verktyg eller är det enbart personens drivkraft och ledarförmågor som ror ett projekt i mål. I detta arbete presenteras en studie på hur företaget Scania bedriver sina utvecklingsprojekt med en fokus på vilken roll en projektledare har och vad personen gör i praktiken.

Författare

Mogues Esaias

Lärosäte och institution

KTH/Industriell produktion

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..