Sök:

Leder patientinformation om PCA-pump till effektiv sma?rtlindring vid postoperativ va?rd - en kvantitativ studie


Bakgrund/syfte: Sma?rtlindring via PCA-pump a?r en effektiv och sa?ker metod vid postoperativ va?rd. Den syftar till att ge patienten sto?rre mo?jlighet att pa?verka sin sma?rtlindring. Tidigare studier pa?visar att ma?nga patienter upplever sin kunskap om PCA- pumpen som otillra?cklig. Denna studie syftar till att underso?ka vilken grad av sja?lvskattad kunskap patienter upplever sig ha om PCA-pumpen vid sma?rtlindring med hja?lp av PCA vid postoperativ va?rd. Dessutom underso?ks om utfo?rlig information, ba?de muntlig och skriftlig, leder till o?kad kunskap betra?ffande PCA-pumpen samt om patientinformation om PCA- pumpen minskar patientens sja?lvskattade sma?rta vid sma?rtlindring med hja?lp av PCA-pump postoperativt.Metod: En deskriptiv konsekutiv enka?tinsamling genomfo?rdes pa? fem kirurgavdelningar vid ett sjukhus i mellersta delen av Sverige. 26 patienter deltog i studien.Resultat: Denna studie pa?visade ett positivt samband mellan patientinformation och sma?rtlindring (r = 0,74, p = 0,0005). Det framkom a?ven ett positivt samband mellan att fa? utfo?rlig information om PCA-pumpen, muntlig och skriftlig, och o?kad kunskap om PCA- pumpen hos patienten (r = 0,61, p = 0,0009). Sja?lvskattad kunskap om PCA pumpen och dess funktioner var i genomsnitt 6,3/10. Studien pa?visade a?ven att kombinerad sma?rtlindring med PCA-pump och EDA postoperativt leder i genomsnitt till ett VAS-va?rde som var 1,57 la?gre efter administrering, i ja?mfo?relse med de som endast hade sma?rtlindring via PCA-pump, resultatet var dock inte signifikant (p = 0,1).Slutsats: Patientinformation kan spela en stor roll kring sma?rtlindringen hos patienter med PCA-pump. Utveckling av kvalitetsdokument fo?r hur patientinformationen skall utfo?ras kliniskt kan leda till en o?kad sma?rtlindring hos patienter som va?rdas postoperativt med PCA- pump. Mera forskning och sto?rre underso?kningsgrupper beho?vs fo?r att styrka generaliserbarheten och validiteten. 

Författare

Hampus Grönqvist Albin Vahlberg

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..