Sök:

Lara

en skattjakt med mobil datorförstärkt verklighet


Prestandan i dagens mobiltelefoner har ökat på senare tid. Därmed har det blivit aktuellt med förstärkt verklighet i mobilapplikationer. Det här arbetet har undersökt hur förstärkt verklighet används i mobilapplikationer för att framhäva en plats. Genom att använda förstärkt verklighet blir det möjligt att tillföra information till den verkliga platsen. I syfte att applicera förstärkt verklighet har vi utvecklat Lara. Lara är en prototyp av ett spel i form av en virtuell skattjakt som utspelar sig på Campus Valla i Linköping. Den evolutionära prototypen har testats av fyra personer som efter testet svarat på frågor angående användbarheten. Resultatet från testerna visade att användbarheten var god. Testerna visade även att det finns intresse att utöka Lara med både server och editor. Arbetet visade att presentationen av förstärkt verklighet har stor betydelse för hur påtaglig upplevelsen blir.

Författare

Anton Hedström Patrik Ragnarsson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..