Sök:

Laborativt arbete baserat på casemetodik vid Vetenskapens Hus

Tema

Detta examensarbete ingår i programmet Civilingenjör och Lärare vid KTH (Kungliga tekniska högskolan). Programmet är ett samarbete mellan KTH och SU (Stockholms Universitet). Examensarbetet skrivs utifrån kursen KTEX4N där kursplanen är godkänd och uppfyller kraven från både civilingenjörsexamen och gymnasielärarexamen. I kursen som är på 20 poäng (30 hp) ingår 10 poäng (15hp) verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebär att minst halva arbetet måste genomföras på plats, vilket för mig var Vetenskapens Hus. Examensarbetets ämne ligger inom ämnet energi och miljö och därför ligger huvudhandledningen hos institutionen för Energiteknik. Examensarbetets utbildningsvetenskapliga del, laborativt arbete, ligger inom ämnet naturvetenskapsämnenas didaktik och handleds därför från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid SU.

Författare

Leif Hammar

Lärosäte och institution

KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..