Sök:

LTG-metoden och ljudningsmetoden


LTG-metoden och ljudningsmetoden. En kvalitativ undersökning om hur sju lärare tillämpar LTG-metoden och ljudningsmetoden.

Författare

Martina Wrahme Jessica Wulff

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..