Sök:

Konceptstudie av kommunikationsmöjligheter med dräneringspumpar

Detta examensarbete syftar till att undersöka de olika teknikerna som lämpar sig för attkommunicera med en dräneringspump. Behovet av att kunna kommunicera meddräneringspumpen är i dagsläget växande. Detta då det inuti dräneringspumparnabörjar finnas allt mer smart elektronik som övervakar pumpen men ännu ingen klarlösning för hur denna smarta elektronik ska kunna nå ut med sin data. I dag måstedräneringspumparna öppnas upp för att data som den smarta elektroniken samlat inskall kunna läsas ur. Att öppna dräneringspumpen tar tid och packningar måsterengöras eller bytas p.g.a. själva öppnandet. Detta har resulterat i att många kunder idagsläget inte använder sig av funktionaliteten som den smarta elektroniken erbjuderutan istället använder sina dräneringspumpar tills de havererar.Examensarbetet beskriver en handfull olika kommunikationslösningar och vad deerbjuder för möjligheter och begränsningar. En referensgrupp bestående av personerfrån ITT W & WW samt dotterbolaget Grindex har bidragit med åsikter om vilkalösningar som är de mest intressanta. De två kommunikationslösningarna som islutändan visat sig vara mest intressanta har sedan undersökts mer noggrant.Till sist har examensarbetet mynnat ut i dels en rapport till ITT W & WW om vad somkan göras och en rekommendation om vad ITT W & WW bör göra.

Författare

Fredrik Selin

Lärosäte och institution

KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..