Sök:

Kompetensutveckling

Försvarsmaktens interna kompetensöverföring och kompetensbevaring


Kompetens är ett nyckelord för framtida konkurrens och effektivitet. Att sakna kompetens och att bli av med kompetens, innebär ett hot mot organisationens verksamhet, och kan i värsta fall handla om överlevnad eller icke överlevnad.Hur gör då Försvarsmaktens organisationer för att möta dessa hot, och vilka metoder och verktyg används? Är Försvarsmakten ledande i sin verksamhet för att möta dessa problem eller har näringslivet mer sofistikerade metoder för att möta hoten. Kompetensöverföring och kompetensbevaring har blivit nyckelord för att möta hoten, men metoder för att lösa dessa problem saknas. Framtiden står för dörren, och kompetensen flyr med lätta vingslag.

Författare

Mats Hansson

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..