Sök:

Kampen mellan globala hightechföretagen i framtiden

En framtidsstudie om konkurrensen mellan hightechföretag från Indien, Kina och Västvärlden.


Undersökningen har karaktären av en framtidsstudie med syftet att undersöka konkurrenssituationen mellan hightechföretag från Indien och Kina med hightechföretag från Västvärlden. Detta för att göra prognoser kring framtiden. Även de faktorer som är viktiga för hightechföretags framgång i framtiden har undersökts. Undersökningsobjekten är HCL Technologies från Indien, ZTE från Kina, Ericsson från Sverige och Hewlett-Packard från USA.Författarna har använt sig av en variant på Delphi-metoden, en enkätundersökning samt två intervjuer för att göra prognoserna. Författarna har även gjort ekonomiska jämförelser för att bedöma undersökningsobjektens ekonomiska tillstånd och förutsättningar för framtiden. Slutsatser är bland annat att faktorer viktiga för hightechföretags framgång i framtiden är tekniska funktioner, kostnadseffektivitet, kompetent personal och FoU samt FDI och IPR för asiatiska hightechföretag. Författarna drar även slutsatserna att hightechföretag från Indien och Kina kommer att kunna utgöra reella hot mot västerländska hightechföretag i framtiden och ha möjligheter att bli världsledande.

Författare

Fredrik Kristoffersen Rickard Wagman

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..