Sök:

Jakten på en trygg oas i en torr öken

En studie om varför studententreprenörer väljer att delta i självorganiserade företagsnätverk


The aim of this study is to, by developing ideal types, describe why studententrepreneurs participate in self organised business network. The investigation is based on answers from 41 participants in the business network ?Företagare på Lnu?, as well astwo semi-focused groups, which where analysed by using Webers (1978) ideal types.The investigation shows that there are several reasons for student entrepreneurs to participate in self organised business network. For instance some people participate to gather knowledge from other student entrepreneurs for their own future, since they have an idea of soon starting their own business. Others participate just for the fun of knowing what?s going on at the university.

Författare

Anna Johnsson Sixten Engström

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..