Sök:

It's Hard to Be a Cowboy So Far from the West

Trender i sångtexternas språkval, tematik och författarskap i Mats Rådbergs och Rankarnas skivutgivning 1969-2002

 Tidigare forskning har fokuserat på emotionellt arbete i form av bland annat "surface och deep acting", emotionell dissonans och kundinteraktioner. Denna studie ämnade besvara frågeställningen: Har ålder respektive yrkeserfarenhet samband med en SJ AB anställds grad av emotionellt arbete i kundkontakter? Urvalet bestod av 65 anställda från ett flertal SJ Resebutiker i Sverige. Resultat visade att äldre anställda och anställda med längre yrkeserfarenhet hade ett starkare samband med krav och välmående på arbetet. Detta visar att det alltså är de som klarar emotionellt arbete bättre. I denna studie hade rollagerande en stor betydelse för de anställda. En kvalitativ studie skulle eventuellt kunna ge ett annorlunda och mer komplext resultat mot vad denna kvantitativa studie gjort.

Författare

Nils Anders Nilsson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..