Sök:

Innovation eller anpassning - miljöstrategier i två tillverkningsföretag och ett grossistföretag


Syftet med denna studie är att undersöka hur miljöarbetet ser ut i två tillverkningsföretag och ett grossistföretag. Studien tar sin utgångspunkt i respektive företags miljöansvarigas definition av miljöarbete. Målet med undersökningen är ta reda på vilken strategi respektive företag har avseende miljöarbetet. Studien är gjord i samarbete med Interpares, en frivilligkedja samt inköpsorganisation av byggmaterial, som valt ut tre av företagets leverantörer till den här studien. Studien bygger på ett antal kvalitativa intervjuer med personer som har nyckelroller avseende miljöarbetet på de tre företagen: Festool, Thomée och Nordsjö. Resultatet av undersökningen visar att företagens miljöarbete har olika kännetecken och att de går att dela in i tre miljöstrategier. Ett företag med en anpassande strategi som ser behoven av förändring och dess möjligheter. Ett företag med en förebyggande strategi som proaktivt söker förändring, ser möjligheterna och griper dem. Ett företag med en överträffande strategi som uppvisar extremt proaktiva drag.

Författare

Ebba Örwall

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Centrum för teknikstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..