Sök:

Inlärningsprocessen hos andraspråkselever i ämnet Svenska

En intervjustudie med svensklärare


SammandragSyftet med denna studie är att belysa och få kunskap om inlärningsprocessen av andraspråk när de äger rum genom ämnet svenska. Jag vill kartlägga vad det innebär att lära sig ett andra språk samt hur det kan gå till. Undersökningen utgår ifrån intervjuer med lärare i ämnet svenska och visar vilken syn samt vilka erfarenheter av område de har. Syftet är att ge en översikt med förbättring för elever med svenska som andraspråk. Nyckelord: Inlärningsstilar, språkinlärning, svenska som andraspråk.

Författare

Bayan Abdullahi

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..