Sök:

Implementation av affärssystem vid företagsförvärv

utan stora avbrott i verksamheten


Vid ett företagsförvärv måste det nya företaget införlivas och informationssystemen måste integreras. Integration av informationssystem åstadkoms oftast genom implementation av ett affärssystem. En lyckad implementation av affärssystem är en implementation som håller satta ramar för tid och budget. Implementationen av ett affärssystem leder till stora avbrott i verksamheten. I den här uppsatsen har jag studerat hur en implementation av ett affärssystem vid företagsförvärv genomförs, i syftet att integrera informationssystem, utan stora avbrott i verksamheten. Mer precist har jag studerat vilka aktiviteter i implementeringsprocessen som är viktiga för att verksamheten ska vara oberörd, och dels vilka framgångsfaktorer, riskfaktorer och kompetenser som är viktiga att beakta för att verksamheten ska vara oberörd, i motsats till en implementering som är framtagen för att hålla satta ramar för tid och budget. Min undersökning har visat att företagets informationsstrategi, inventeringen av IT-miljön och insamlingen av verksamhetens behov, migreringsmetodplaneringen samt test och utvärdering av migreringsmetoden är viktiga aktiviteter i implementeringsprocessen för att verksamheten skall vara oberörd.

Författare

Doris Lundgren

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..