Sök:

Identitetsskapande i sociala rörelser

Med utgångspunkt i kvinnorättsrörelsen i Sverige


No abstract

Författare

Qinen Erixon

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..