Sök:

"Hvad beholder jeg da tilbage?" Översättning av icke-verbal kommunikation till svenska och engelska i tretton av H.C. Andersens sagor


I denna uppsats jämförs tretton av H.C. Andersens sagor med deras översättningar till svenska och engelska. Det som undersöks är hur icke-verbal kommunikation, framför allt paralingvistisk kommunikation, har översatts, och vilka konsekvenser översättarnas val får.

Författare

Madelene Lindgren

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..