Sök:

Hur vill elever visa sin kunskap?


Björklund, Lorentz. (2005) Hur vill elever visa sin kunskap? How to prove proficiency ? the pupil´s view. Syftet med detta arbete är att belysa hur elever vill visa sina kunskaper. Arbetet innehåller en undersökning av hur elever inom grundskola och gymnasieskola vill visa dessa. I undersökningen framkommer att de flesta av gymnasieeleverna helst vill ha små delprov. Eleverna på högstadiet har inte en lika bestämd uppfattning och många av dem vill ha muntliga prov och hemprov. Ytterst få vill ha stora prov. I arbetet diskuteras även användandet av olika alternativ till stora skriftliga prov.

Författare

Lorentz Björklund

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

Detta är ett examensarbete.

Läs mer..