Sök:

Hur påverkar styrelsen och ersättningsutskottet nivån och strukturen på VD

s ersättning?


Sammanslutningar bildas fo?r att minska transaktionskostnaderna pa? marknaden, i fo?rhoppning om o?kad produktivitet. Fo?retagets uppgift a?r att generera o?kad vinst och aktiea?garva?rde, men separationen av a?gandet och kontrollen ger upphov till avvikande egenintressen inom fo?retaget. Ersa?ttning till VD:n och ledande befattningshavare blir ett instrument fo?r att koordinera gemensamma la?ngsiktiga intressen med aktiea?garna. Slutligen skall styrelsen och ersa?ttningsutskottet utforma en ersa?ttningsstruktur som gynnar fo?retagets aktiea?gare och som faststa?llts oberoende av VD:s personliga inflytande. 

Författare

Daniel Skenning Tomislav Nizic

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..